Μολδαβία

  • Είναι ένας κάπως περίεργος. Το καλοκαίρι κυκλοφορεί με μπουφάν και το χειμώνα είναι γυμνός.Τι είναι;

(Το καλαμπόκι)

  • Αν πάρουμε από αυτήν, γίνεται μεγαλύτερη, ενώ αν βάλουμε σε αυτήν, μικραίνει. Τι είναι;

(Η λακκούβα)

 

  • Πότε βγάζεις 5 από 5 και μένουν 5;

  (Όταν βγάζεις τα γάντια)

  • Ποιος ουρανός δεν έχει αστέρια;

     (Ο ουρανός του στόματος)