Αινίγματα από την Αλβανία

2012-05-02 14:54
  • Γλυκό γλυκό όσο δεν ξέρεις. Με το χέρι δεν πιάνεται.Τι είναι; (ο ύπνος)
  • Ένα ντουλάπι γεμάτο σφυριά. Τι είναι; (Το στόμα)