Μήνυμα της λέκτορος κας Βασιλικής Χρυσανθοπούλου, υπεύθυνης ΠΟΔ Αττικής

2012-05-27 17:01

Η κα Βασιλική Χρυσανθοπούλου είναι λέκτορας του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Λαογραφία» και ταυτόχρονα υπεύθυνη της ΠΟΔ Αττικής για τη ΔΡΑΣΗ 7. Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εργασιών μας για το σχολικό έτος 2011 - 2012 μας έστειλε το παρακάτω e-mail: