Μύνημα της καθηγήτριας κας Χρυσής Βιτσιλάκη, Υπεύθυνης "ΔΡΑΣΗΣ 7"

2012-05-27 17:02

Η κα Χρυσή Βιτσιλάκη είναι καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικοποίηση του Παιδιού: Θεωρητική και Μεθοδολογική Προσέγγιση» και ταυτόχρονα υπεύθυνη για τη ΔΡΑΣΗ 7. Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εργασιών μας για το σχολικό έτος 2011 - 2012 μας έστειλε το παρακάτω e-mail: