Παροιμίες - Ελλάδα

2012-04-13 20:05
  • Σε ξινό κρασί, μη χύνεις νερό.
  • Μήνας που δεν έχει ρο, ρίξε στο κρασί νερό.
  • Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα!
  • Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος!
  • Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
  • Από τότε που βγήκε το συγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο.