συμμετοχή του σχολείου μας σε ημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας

2012-05-13 15:19

Το σχολείο μας εκπροσώπησε τη Δράση 7 σε ημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας με θέμα "Το ελληνικό σχολείο και η διαπολιτισμικότητα". Δείτε λεπτομέρειες (πρόγραμμα -εισήγηση και περίληψη της) πατώντας στην εικόνα.