1η Συνάντηση γονέων

2012-02-17 17:40

Το μεσημέρι της Παρασκευής 17/2/12, έγινε η πρώτη συνάντηση με τους γονείς της Α΄ τάξης με σκοπό να ενημερωθούν για το περιεχόμενο, τη δομή και το σκοπό της Δράσης 7. Όλοι οι γονείς χαιρέτησαν την απόφαση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για τη συμμετοχή της σχολικής μας μονάδας στη δράση αυτή. Κατά την παρουσίαση αναφερθήκαμε στους θεσμούς του "θετού γονέα", του "διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή" αλλά και για τα εντατικά σεμινάρια ελληνομάθειας των 40 ωρών.

 

Αμέσως μετά διεξήγθη μια όμορφη συζήτηση διάρκειας 1 ώρας. Σχολιάζοντας τα προλεγόμενα ανακαλύψαμε πως υπάρχουν μερικές περιπτώσεις παιδιών/γονέων του σχολείου μας, που ήδη λειτουργεί (άτυπα μεν, αλλά ουσιαστικά) ο θεσμός του θετού γονέα. Θετικός κρίθηκε και ο ρόλος του διαμεσολαβητή σε κάποιες περιπτώσεις γονέων που δεν γνωρίζουν επαρκώς τα ελληνικά, ενώ αναμένεται μεγάλη συμμετοχή στα τμήματα Ελληνομάθειας που θα λειτουργήσουν στα μέσα Μαρτίου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη χαρτογράφηση των μελών της τάξης. Ενημερωτικά αναφέρουμε πως έχει ξεκινήσει η χαρτογράφηση και στις άλλες τάξεις.

 

Λίγο πριν το τέλος, διατυπώθηκαν κάποιες ιδέες που αφορούν την εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία (παρουσίαση ιστοριών, τραγουδιών και εδεσμάτων από τις χώρες που φιλοξενούμε). Περισσότερα θα συζητήσουμε κατά τη 2η συνάντηση που θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες.