1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

2012-02-05 17:14

1ο  Επιμορφωτικο Σεμιναρίο

περιφερεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 3/2/2012 & Σάββατο 4/2/2012

 

Παρασκευή 03/02/2012

 

 

Ι.  Στόχοι και χρονοδιάγραμμα ενεργειών Δράσης 7

 

 

16:00- 18:00

 

 

Εισαγωγή - Παρουσίαση των στόχων της Δράσης 7 «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»

 

  • Πλαίσιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Π.Ο.Π.)
  • Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων «βήμα-βήμα» 

 

Εισηγήσεις από: Ελένη Καραντζόλα, Υπεύθυνη Υποδράσης 7.1

                              Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΟΔ Αττικής

                              Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Επιστ. Υπεύθυνη ΠΟΔ Αττικής

 

18:00 - 18:20

Διάλειμμα - Καφές

Υπογραφή συμπράξεων από Δ/ντές Σχολείων συμμετεχόντων στη Δράση

18:20-20:20

 

 

Διαπολιτισμικη ευαισθητοποιηση

  • στην παρουσία μαθητών/τριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολείο
  • στην ετερότητα

 

 

Εισηγήσεις / Δραστηριότητες από: Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επιστημονική

                              Υπεύθυνη ΠΟΔ Αττικής

                              Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Επιστ. Υπεύθυνη ΠΟΔ Αττικής

 

1ο  Επιμορφωτικο Σεμιναρίο

περιφερεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Σάββατο

 04/02/2012

ΙΙ.  Ευαισθητοποίηση – οδηγιεσ για ενημερωση/επαφη με συλλογο διδασκοντων, συλλογο γονεων, κοινοτητεσ μεταναστων

 

 

 

 

9:00-11:00

 

Θεωρητικό Πλαίσιο

  • της σχέσης σχολείου-οικογένειας-κοινότητας
  • της ενδυνάμωσης των γονέων

 

Εισηγήσεις από: Ευάγγελο Ιντζίδη, εκπαιδευτικό, επιμορφωτή

                               Ευγενία Αρβανίτη, αν/τρια Υπεύθυνη ΠΟΔ Αττικής, επιμορφώτρια

11:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-12:30

 

Εργαστήριο Ι: Χαρτογράφηση γονέων αλλοδαπών μαθητών/τριών

 

  • Καταγραφή από τον/την εκπαιδευτικό των μαθητών/τριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και της σχέσης των γονέων τους με το σχολείο

 

Δουλειά σε ομάδες, παρουσίαση στην ολομέλεια, σχολιασμός φόρμας (συντονισμός από υπεύθυνες ΠΟΔ Αττικής και εκπαιδευτικούς επιμορφωτές/τριες:

 Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Ευγενία Αρβανίτη, Ευφροσύνη Δήμου,

 Καλλιόπη Κύρδη, Ευάγγελο Ιντζίδη)

 

  • Σχετικά με τις γλώσσες των μεταναστών/τριών

Παρουσίαση:  Ελένη Καραντζόλα, Υπεύθυνη Υποδράσης 7.1

 

12:30-12:45

Διάλειμμα - Καφές

12:45 -13:15

 

13:15- 14:15

 

Εργαστήριο ΙΙ: Ελληνομάθεια γονέων αλλοδαπών μαθητών/τριών

  • Παρουσίαση των επιπέδων γλωσσομάθειας/ελληνομάθειας

ΕισήγησηΣυζήτηση: Ευάγγελος Ιντζίδης, εκπαιδευτικός, επιμορφωτής                                   

  • Επεξεργασία λημμάτων του «Γλωσσαρίου Σχολικής Ζωής»

Δουλειά σε ομάδες (συντονισμός από υπεύθυνες Υποδράσης 7.1, ΠΟΔ Αττικής και επιμορφωτές/τριες: Ελένη Καραντζόλα, Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Ευγενία Αρβανίτη, Καλλιόπη Κύρδη, Ευφροσύνη Δήμου, Ευάγγελο  Ιντζίδη )

14:15- 15:00

Ελαφρύ γεύμα

15:00- 16:00

«Θετός γονεασ»

Εισήγηση – Ασκήσεις ευαισθητοποίησης:

           Καλλιόπη Κύρδη, εκπαιδευτικός, επιμορφώτρια

16:00-17:00

«Διαπολιτισμικός μεσολαβητησ»

Εισήγηση – Ασκήσεις ευαισθητοποίησης:

           Ευφροσύνη Δήμου, εκπαιδευτικός,  επιμορφώτρια                                                                           

17:0-18:00

Κλείσιμο της συνάντησης – καθορισμός στόχων έως την επόμενη

Συμπεράσματα από:  Ελένη Καραντζόλα, Υπεύθυνη Υποδράσης 7.1

                                        Ευγενία Αρβανίτη, αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη  ΠΟΔ Αττικής