2η Συνάντηση με τους γονείς

2012-04-05 17:20

Στα πλαίσια της Δράσης 7 έγινε η συνάντηση μεταξύ υπεύθυνων δασκάλων του σχολείου μας και των γονέων των Α και Στ τάξεων. Έγινε ενημέρωση για τα όσα λέχθηκαν στη 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΠΟΔ Αττικής. Δόθηκαν κατευθυντήριες οδοί για τις κοινές δράσεις και την τελική παρουσίαση τους. Νεότερα θα αναρτούμε στη σελίδα μας.

Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ανακοινώνονται συμβουλευτικές συναντήσεις. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δυο για θέματα που αφορούν γονείς και μαθητές σε θέματα σχολείου.