Αναφορά #2

Αυτή είναι μια περιγραφή για την αναφορά του δεύτερου παραδείγματος.